Πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος σε σχήμα ελαφιού

Πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος σε σχήμα ελαφιού

Πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος σε σχήμα ελαφιού